SanalBilge.NET  

Go Back   SanalBilge.NET > Eğitim > Eğitim Bölümleri > Coğrafya

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 05-12-2015, 07:03 PM   #1
Senior Member
 
Üyelik tarihi: Apr 2015
Mesajlar: 14.126
Standart Bursa ili hakkında bilgi
BURSA
Yüzölçümü: 10.033 km2.
Toplam nüfusu: 1.978.565 (1997).
Kent nüfusu: 1.160.307.
Nüfus yoğunluğu: 197 kişi/km2.
İlçeleri: Merkez, Büyükorhan, Gem*lik, Gürşu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keleş, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhane*li, Orhangazi, Osmangazi, Yenişe*hir, Yıldırım.
Büyük bölümü Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölümü’nde, küçük bir parçası Ege Bölgesi’nin İçbatı Ana*dolu Bölümü’nde yer alan il ve bu ilin merkezi kent. Batıdan Balıkesir, gü*neyden Kütahya, doğudan Bilecik, ku*zeydoğudan Kocaeli, kuzeyden Yalo*va ve Marmara Denizi kıyılarıyla çev*rilidir.
YÜZEY ŞEKİLLERİ.
İlin başlıca yer şekillerini, kabaca doğu-batı doğrultu*sundaki dağlar ve bu dağlar arasında uzanan bir bölümü göllerle kaplı çukur havzalar oluşturur. Dağlık alanlar içinde en önemlisi; Bursa ve Marmara Bölgesi’nin en yüksek dağlan olan Ulu Dağlar’dır. Kuzey-doğu-güneybatı yö*nünde uzanan dağların yüksek noktası Uludağ’dır (2.543 m). İlin ortasında, Bursa Kenti’nin güneydoğusunda yükselen volkanik yapıdaki Uludağ’ın do*ruk bölümünde buzul aşındırması sonucunda oluşan buz yalağı gölleri yer alır. Öteki dağlık alanlar, Kuzey Ana*dolu Dağları’nın batı uzantılarını oluş*turan ve yükseltileri 2.000 m’ye ulaş*mayan, kuzeydeki Samanlı Dağları (batıda en yüksek noktası Taz Dağı, 925 m; orta kesiminde en yüksek nok*tası Keltepe, 1.602 m), İznik Gölü’nün güneyindeki Katırlı Dağlan (1.282 m); Balıkesir il sınırında Çataldağ (1.336 m), güneyinde Domaniç Dağı (1.845 m) ile Yirce Dağı’dır (1.906 m). Dağ*ların doğrultusuna koşut uzanan ovala*rın en önemlileri; Nilüfer Çayı’nın su*ladığı, uzunluğu 40 km, genişliği 10 km olan batıya doğru gederek genişle*yen Bursa Ovası; batıda bu ovanın uzantısı Karacabey Ovası; Sakarya Irmağı’nın kollarından Göksu’nun sula*dığı Yenişehir ve İnegöl ovalarıdır. İz*nik Gölü ve Ulubat Gölü’nün, Karaca*bey Ovası’nın batı kesiminde kalan bö*lüm, Bursa Ovası’nın kuzeyinde Mu*danya Tepeleri, Katırlı Dağlan ile Sa*manlı Dağlan arasındaki çukur havza üzerindedir. Bursa’nın, ırmaklar açısın*dan oldukça zengin bir yapısı vardır. İldeki ırmaklar, Susurluk ve kollarından oluşur. Susurluk (Simav) Irmağı’ nın kollardan Kocaçay, Kütahya il sı*nırlan içinde doğar. Adırnaz Çayı adı altında, Domaniç Dağı’nın güneyinde Bursa İli sınırlarına girer. Genelde doğu batı doğrultusunda ilin büyük bölü*münü aşan ırmak, Deveci Konağı, ya*kınında Balat Suyu ile birleşerek Kirmasti Çayı adını alır ve Ulubat Gölü’ ne dökülür. Susurluk Irmağı’nın bir başka kolu olan Nilüfer Çayı ise, Uludağ’dan doğar. Önce kuzeybatıya, son*ra kuzeye, daha sonra da batıya yöne*lir. Bursa ve Karacabey ovalarından geçer, ovanın kuzeyinde Susurluk Irmağı’na karışarak Marmara Denizi’ne dökülür. İlin doğusunda, Sakarya Ir*mağı’nın kollarından Domaniç ve Yir*ce Dağları’ndan kaynaklanan Göksu Irmağı yer alır. Bütün bu ırmaklar, kış ve ilkbaharda kabararak taşkınlara yol açarlar.
Türkiye’nin önemli göllerinden İznik ve Ulubat gölleri, il sınırlan içindedir. Tektonik bir çukurluğa yerleşmiş olan İznik Gölü (198 km2), çevresinden inen dereler, kaynaklar ve yağışlarla beslenir. Gölün batısındaki alüvyon*lardan sızan sular, Garsak Deresi ile birleşerek Gemlik Körfezi’ne dökülür.
Suları tatlı ve duru olan gölde balıkçı*lık, gelişmiştir. Karacabey Ovası’nın bir bölümünü kaplayan Ulubat (135 km2) Gölü ise, 4 m derinliğinde sığ bir göl*dür. Rüzgârın oluşturduğu dalgalar, dipteki çamurları karıştırdığından, gö*lün rengi genellikle kızıl kahverengidir. Gölde yayın ve sazan gibi tatlı su ba*lıklan yaşar. Gölün, yazın suları çekilen bölümleri özellikle sebze ve bostan ürünleri tarımına çok elverişlidir. Göl*başı Baraj Gölü, Susurluk Irmağı’nın denize döküldüğü yerde Dalyan ve Arap çiftliği kıyı gölleri (Kilimli, Ay*nalı, Karagöl gibi), öteki başlıca göl*lerdir.
İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir ge*çiş iklimi tipi görülür. Yazlar, Akdeniz iklimine oranla ılık ve yağışlı, kışlar daha serindir. İç kesimlerde ise yazların sıcak ve kurak, kışların sert geçtiği karasallığa yaklaşan bir iklim tipi hü*küm sürer. Balkan Yarımadası’,nın karasal etkilerinin de görüldüğü ilde yıl*lık ortalama sıcaklık 14.4°C’dir. En so*ğuk ay 5.2°C ortalamayla ocak, en sı*cak ay 24.2°C ortalamayla temmuz*dur. Sert geçen kışlarda zaman zaman çok düşük sıcaklıklar görüldüğü gibi, yazın da yüksek sıcaklıklar saptanır. Günümüze kadar ölçülen en yüksek sı*caklık 42.3°C (21 Ağustos 1945), en düşük sıcaklık -25.7°C (9 Şubat 1929) olarak saptanmıştır. Sıcaklık yılda ortalama 34 gün 0°C’nin altına düşer, yıllık ortalama yağış tutarı ise 713.1 mm’dir.
İklimde görülen çeşitlilik, doğal bitki örtüsüne de yansır. Marmara Denizi kıyılarında, güneye bakan yamaçlarda 300-400 m yükseltiye kadar, Akdeniz ikliminin özgün bitki topluluğu maki, kuzey yüzlerindeyse 500-600 m’lere kadar maki-benzeri (yaz, kış yaprakla*rını dökmeyen maki bitkileriyle, kışın
yapraklanın döken çalıların oluşturdu*ğu) bitki topluluğu yayılış gösterir. Makiler, güney yüzeylerdeki kuru or*manların, pösdömakiler kuzey yüzey*lerdeki nemli ormanların ortadan kal*dırıldıkları yerleri kaplamışlardır. Ma*ki ve pösdömaki bitki toplulukları da*ha yukarılarda yerlerini ormanlara bı*rakır. Bu ormanlar, dağların kuzey yüzlerinde nemli, güney yüzlerinde kuru orman yapısındadır. İlin kuzey kesimiyle Uludağ’ın kuzey yüzünde geniş bir yayılış gösteren nemli or*manlar, aşağılarda kestane ve meşeler*den, yükseklerde çoğunlukla kayın ağaçlarından oluşur. Kayın ormanları*na yer yer meşe, kestane, gürgen, kızı*lağaç, ıhlamur, dişbudak, gibi yayvan yapraklı ağaçlar da karışır. Kayın or*manları 1.500 m yükseltiden sonra, yerlerini köknar (Uludağ köknarı) ağaçlarından oluşan iğneyapraklı or*manlara bırakır. Dağların güney yüzleriyle iç kesimlerindeki kuru ormanlar*da ise, aşağılarda meşe, yukarılarda iğ*neyapraklı ağaçlar (kızılçam, karaçam) yaygındır. Orman üst sınırı Uludağ’da 2.100 m’de son bulur. Bu yükseltiden sonraki kesimler; cüce ardıçlar ve dağ çayırlarıyla kaplıdır. Dağ çayırları, Marmara Bölgesi’nde yalnız Uludağ’da görülür.
TARİHSEL ESERLER
14. yüzyıldan sonra bir Türk kenti görünümüne bü*rünen Bursa; cami, türbe, han, hamam, kitaplık, medrese ve imaret gibi yapı*larla bezendi. Bunlardan 1339-1340’ta Orhan Bey’in yaptırdığı Orhan Gazi Camisi, erken Osmanlı mimarlığının en önemli eseridir. Çekirge’deki cami, medrese, imaret, türbe ve hamamdan oluşan Hüdavendigâr Külliyesi ise an*nesi Nilüfer Hatun’un isteği üzerine 1363’te I. Murat tarafından yaptırıldı. Camisi iki katlı olup alt kat ibadete ayrılmış, üst kat ise medrese olarak düzenlenmiştir. Kentin doğusunda Yıldırım Mahallesi’nde yer alan Yıldı*rım Bayezit Külliyesi cami, medrese, darüşşifa, türbe, han, hamam, imaret*ten oluşur. 1390’da Yıldırım Baye*zit’in buyruğuyla başlanan yapım An*kara Savaşı nedeniyle kesintiye uğradı ve oğlu Musa Çelebi’nin buyruğuyla 1407 ‘de tamamlandı. Caminin kuzey*doğusundaki Yıldırım Bayezit Türbesi’ni 1406’da oğlu Emir Süleyman yaptırdı. Medrese ise Osmanlı mimar*lığının en güzel örneklerindendir. Ca*minin doğusundaki Darüşşifa ilk Os*manlı hastanesi ve taş medrese olması nedeniyle önemlidir. I. Mehmet Çele*bi’nin Mimar Hacı İvaz Paşa’ya yaptır*dığı (1415-1419) Yeşil Külliyesi ise çinilerle bezeli olup Bursa’nın en güzel eserlerindendir. Bursa’nın simgesi durumuna dönüşen I. Mehmet Çelebi’ nin türbesi ise 1421’de yaptırıldı. 1855’te bir depremde yıkılan kubbesi 1863’te Bursa Valisi Ahmet Vefik Pa*şa tarafından yeniletildi. II. Murat’ın aynı adla anılan semtte yaptırdığı Mu*radiye Küliyesi (1424-1426) de öteki*ler gibi cami, medrese, imaret, hamam
ve türbeden oluşur. 16 hücreli medre*sesi 1951’de onarılarak Verem Dispanseri’ne dönüştürüldü. Avlusundaki türbede II. Murat gömülüdür. Aynı av*luda daha birçok türbe vardır. Emir Sultan Mahallesi’nde, yer alan Emir Sultan Camisi; Yıldırım Bayezit’in damadı Mehmet Şemsettin Buhari ile eşi Hundi Fatma Hatun adına yaptırıl*dı. 1795′ te yıkılınca IH. Selim’ce aynı plan üzerine yeniden yaptırıldı. Ayrıca kentte Bursa Ulu Camisi (1396-1400), Alaattin Camisi (1335), Şehadet Camisi (1365), Demirtaş (Timurtaş Paşa) Camisi (1399), Hamza Bey Camisi (1477), Umurbey Camisi (1400), Üftade Camisi, Bed*rettin (Hamsa Hatun) Camisi (1443), Koca Naib Camisi, Çelebi Hatun Ca*misi, Acem Reis Mescidi, Azep Bey Mescidi, Tuzpazarı Camisi, Yiğit Köhne Camisi (1449), Zeyniler Ca*misi, Nalbantoğlu Camisi, Başa ib*rahim Camisi, Altıparmak Camisi ve Beşikçiler Camisi vardır. Bunun yanı sıra Osman Gazi, Orhan Gazi, I. Mu*rat, II. Murat, Çelebi Mehmet, Yıldı*rım Bayezit gibi Osmanlı sultanlarının ve çok sayıda şehzadenin türbeleri de Bursa’dadır. Ayrıca Tophane’deki kale kalıntıları, Şehitler Anıtı, Saat Kulesi, Çekirge Kaplıcaları (Eski Kaplıca, Kükürtlü Kaplıca, Yeni Kaplıca), 18. yüzyıl Osmanlı Dönemi Evi, Yıldırım Bedesteni, Nilüfer Hatun Köprüsü ve Cumhuriyet Alanı’ndaki Atatürk Hey*keli (1932-1933; Mahir Tomruk-Nijad Siren) kentin öteki önemli eserleri*dir.
buse isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are KapalıTüm Zamanlar GMT +4 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 05:00 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
karşıyaka escort bursa escort bursa escort bahis güvenilir bahis illegal bahis bahis siteleri bahis siteleri canlı bahis tuzla escort seks hikayeleri gaziantep escort bayrampaşa escort gaziantep escort malatya escort kayseri escort eryaman escort pendik escort tuzla escort kartal escort kurtköy escort kızılay escort kayseri escort seks filmi izle halkalı escort avcılar escort ankara escort mersin escort etlik escort sincan escort kızılay escort rus escort maltepe escort pendik escort kadıköy escort ümraniye escort ataşehir escort üsküdar escort kartal escort mersin escort mersin escort