SanalBilge.NET  

Go Back   SanalBilge.NET > Tarih Bölümü > Tarih Bölümleri > Eski Uygarlık

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 12-10-2015, 10:00 PM   #1
Senior Member
 
Üyelik tarihi: Apr 2015
Mesajlar: 14.126
Standart Sümerler Kimdir

Sümerler İle ilgili Bilgi
Sümer, Sümerliler, M.Ö. 3500 – M.Ö. 2000 seneleri arasında Güney Irak’ta (Mezopotamya) yerleşik olan, medeniyetin beşiği denilen coğrafi bölge ve uygarlık.
Mezopotamya’da ortaya çıkan sayısız medeniyetin temelini Sümerliler atmıştır. Ayrı olarak yazı ve astronomi de ilk sefer Mezopotamya’da Sümerlilerde ortaya çıkmıştır. Genel kanı Sümerlilerin muasırı olan halklarla yakın etkileşimi neticesi benzerliklerin olduğu istikametindedir.

Mezopotamya’da yaşayan bir hayli değişik kavimden ilk öne çıkan ve daha sonraki uygar oluşumların temelini atan Sümerlilerdir. Gerek yazı, dil, tıp, astronomi, matematik gerekse din, fal, büyü ve mitoloji gibi alanlarda ilk öne çıkan ve bilinen toplum Sümerlilerdir. “Yaratılış” ve “Tufan”a ilk sefer Sümerlilerde rastlanır. Sümer döneminde 21’i büyük olan takriben 35 büyük şehir ve kasaba vardı. Bunlara örnek vermek gerekirse Kiş, Nippur, Zabalam, Umma, Lagaş, Eridu, Uruk ve Tümör sayılabilir.
Sümer şehri
Sümer şehri, Mezopotamya’nın güney ucunda, Dicle ve Fırat nehirleri arasında, sonradan Babil olmuş, son zamanlarda de Irak’ın Bağdat şehrinden Basra Körfezi’ne kadar olan bölgede idi.[2]
Sümer şehri, Sümerlilerden önce yaşamış ve Sümerce konuşmayan ve Sami olmayan bir halk tarafından, M.Ö. 4000 – 2350 seneleri arasında heyetmiştir. Bu halka son zamanlarda Proto-Fıratlılar yada Ubaidliler denmektedir. Ubaid ismi Al-Ubaid şehrindeki kazı alanından gelir. Ubaiddliler Sümer şehrinde heyetmiş ilk medeniyettir. Bataklıkları tarım için kurutmuşlar, ticaret, dokumacılık, dericilik, demircilik, taş reymeciliği ve çanak-çömlekçilik gibi işlerle uğraşmışlardır. Ubaidlilerin bölgeye yerleşmesinden sonra çeşitli Sami halklar da aynı bölgeye yerleşmiş, kültürlerini Ubaidlilerinki ile karıştırarak Sümerliler öncesi yüksek bir medeniyet kurmuşlardır.
Sümerlilerin bölgeye gelişi
Sümerliler tecrübe et, ve dilleri bölgede uzun müddet yaşayan halk, M.Ö. 3300 senelerinde, muhtemelen Anadolu’dan bölgeye geldiler. M.Ö. 3. binyıla gelindiğinde bölgede en az 12 şehir devleti vardı.
Bu dönemde her şehir ekseriyetle surlarla çevriliydi. Her kentin kendi tanrısı vardı ve her kentte en az bir tapınak bulunurdu. Sümerlilerde tarihin belki de ilk kral listeleri ile karşılaşılır. Ama bu listeler çoğunlukla tarihsel gerçeklerin ötesinde mitolojik unsurlara da sahiptirler. Sözgelişi kral listesine göre Tufan’dan önce Sümerlilerin yaşadığı bölgede efsanevi sekiz yönetici (ve dolayısıyla şehir) mevcuttu. Kral listesine göre Tufan’dan sonraki ilk Sümer hanedanları Kiş, Uruk ve Tümör’dur. Tanınmış kişi Gılgamış destanının kahramanı Gılgamış kral listesine göre Uruk Hanedanı’nın krallarındandır.
Lagaş’ta iktidara gelen Tümör-Nanşe yaptırdığı inşaatlarla öne çıkmıştır. Urukagina da ilk yazılı reformları sayesinde tanınmıştır. Erken dönemlerde Sümerlerin ana tanrısı An’dır, ama daha sonraki dönemlerde bu yaradan yerine Enlil Sümerlerin baş tanrısı konumuna yükselir. Enlil’in Nippur’da Ekur isminde bir tapınağı vardır. Bu nedenle Nippur Sümerlilerin dini başkenti sayılırdı ve burada tapınak yaptırmak veya bu tip inşaatlarda çalışmak, hizmetli olmak ehemmiyetli sayılırdı.
Tufan’dan sonra
Tufan’dan sonra bir takım şehir devletleri diğerleri üzerinde hakimiyet kurdular. Şehirleri birleştiren kralların ilki, M.Ö. 2800 senelerinde Kiş kralı olan Etana idi. Kiş, Erech, Tümör ve Lagash şehirleri diğerlerine hakim olabilmek için yüzyıllarca yarıştılar. Bu vaziyet Sümerleri harici düşmanlara karşı zayıf vaziyette bıraktı. Önce Elamlılar (M.Ö. y. 2530-2450) ve sonra Kral Sargon idarenindeki (M.Ö. 2334-2279) Akadlılar Sümerlere saldırdılar. Sargon hanedanı takriben 1 yüzyıl iktidarda kaldı ve şehir devletlerini birleştirdi. Sargon hanedanının idare modeli tüm Orta Doğu medeniyetlerini etkiledi.
<b>
Din
</b>
Çok tanrılı inanca sahip Sümerlerin tapınaklarına Ziggurat denirdi. Zigguratlar yedi katlı olup toplam üç ana bölümden oluşur. İlk katlar erzak deposu,orta katlar okul ve tapınak,son katlar ise gözlem ev olarak kullanılmıştır. Yazının buluşu macerası bu tapınaklara dayanır. Mezopotamya’da haneler ve tapınaklar,taş az olduğundan kerpiç ve tuğladan yapılmıştır. Hem bu özelliğinden hem de sık sık istilalara uğradığından bu yapılar günümüze kadar erişmemiştir.
<b>
Bilim
</b>
Yerleştiklerinde çanak-çömlek yapmayı ve madenleri işlemeyi biliyorlardı. Aşağı Mezopotamya’da Dicle ve Fırat nehirleri kıyısında Uruk, Lagaş, Eridu, Tümör, Kiş gibi şehir devletleri kurdular. Gelişmiş bir yapı tekniği kullanıyorlardı. Yerleştikleri kesimlerde muazzam bir sulama sistemi kurup, kanallar, barajlar ve bentlerle hem su baskını önleyip bataklıkları kuruttular hem de düzenli sulamaya dayalı bir tarım geliştirdiler. Tekerleği de icad eden bu toplum tarlaları öküzlerin çektiği sabanlarla sürüyorlardı.
60 rakamına dayanan seksajismal sayı sistemini kullanan Sümerler’in “sos” dedikleri bu 60’lık birim bütün vakit ve mekan hesaplarında kullanılmaktaydı ve onları bir uyum içersinde birbirine bağlıyordu. Ayı 30, senesi 360 gün olarak hesapladılar. Gece ve gündüzü 12’şer saate ayırdılar. Bir senesi 12 ay olarak hesapladılar. Ay ve Güneş tutulmasını hesapladılar. Aritmetik ve geometrinin temellerini attılar. Çarpma ve bölme cetvellerini buldular. Daireyi 360 dereceye ayırdılar.
<b>
Dil ve yazı
</b>
İlk yazıyı M.Ö. 3200 senelerinde Sümerler buldular. İlk yazıları şekiller üzerine heyeti başka bir deyişle her varlık ve olay için bir şekil kullandılar. Çivi yazısı işaretleri geçmişteki bir resim yazısına dayanır. Bir kavramı ifade eden işaretlere ideogram isimi verilir.
Sümerce’nin Hint-Avrupa ve Sami orijinli dillerle akraba olmadığı bilinmektedir. Dilin bazı özellikleri Ural-Altay grubu dilleriyle büyük benzerlik gösterse de bazı dilcilere göre dil bu gruba tam olarak dahil edilemez. Hint-Avrupa Dil Ailesi’nden çok sondan ilave etmeli yapısı nedeniyle bazı araştırmalarda Moğolca, Türkçe, Japonca ve Korece ile yakın akrabalıkları öne sürülmektedir.

Toplum yapısı

Devlet kentlerden oluşmuştu ve her kent surlarla çevrili idi. Kent içinde yüksek bir tepeye yapılan tapınak bulunurdu ki bu sosyal hayatın merkezini oluşturmaktaydı.
Başlangıçta Anaerkil bir toplum yapısına sahiptiler.[kaynak belirtilmeli] İşbölümü derinleşmişti;1. sınıfı din adamları ve askerler 2. sınıfı halk 3. sınıfı ise kölelerin oluşturduğu bir toplumsal hiyerarşi vardı. Daimi savaşlar neticeninde halktan her insan kolayca köle edinebiliyordu. M.Ö. 3000-2500 senelerinde yüksek ruhbanlardan oluşan egemen sınıflar, dinsel yapıya sahip kent devletlerinin yöneticileri olarak ortaya çıktılar. Bu kral-rahipler dinsel ve siyasal işleri yürütürlerdi. Bir kentin baş rahibi, bu arada o kentin başkanıydı.
Hissedilen her nesnenin bir Tanrısı vardı ve insan görünümündeydiler, fakat insanüstü güçleri olan ebedi varlıklardı. Tanrılar, insanlara ne istediklerini bildirmez. Ancak insanlar onlara, kendilerinden istenileni sorarak öğrenebilirdi.
Sümer mitolojisinin en ehemmiyetlilerinden biri Gılgamış Destanı’nda da isimleri geçen tanrılardan başlıcaları şunlardır:
Anu veya An: Gök tanrısı, önceleri baş tanrıyken sonra yerini hava tanrısı Enlil almıştır.
Enlil: Hava tanrısı, tanrıların babası, tapınağı Ekur Nippur kentindeydi.
Enki: Bilgelik tanrısı
Nimmah (Ninhursag): Ulu hanım, ana-tanrıça
Nanna (Sin): Ay tanrısı
Utu (Şamaş): Güneş tanrısı, ay tanrısı Nanna’nın erkek çocuğu.
Ecem (Kueen) : Kraliçe Asiller tanrıçası.
İnanna (İştar): Aşk ve Bereket Tanrıçası
İlk kez Akadlar tarafından içten çökertildi ve bundan sonra bir daha daha önceki haline gelemedi; M.Ö. 2000’li senelerden sonra muasırlıkları bağımsız kimlikleriyle yaşayamadı.[kaynak belirtilmeli] Hemen peşinden gelen Akad ve Babil muasırlıkları çoğunlukla Sümerler’in izlerini taşıdılar. Kendilerine has dilleri ve çivi yazıları uzun süre yaşadı. Sümer inanışları ve mitolojisi de Fenike – Yunan – Roma irtibatıyla günümüze dek erişti. Şu an Dünyamızda kullanılan İncil, Tevrat ve Kur’an da da Sümer inanış ve felsefesinin izlerine rastlandığını müdafaa edenler vardır..Bu izler bilhassa, Adem&Hava, Habil-Kabil, Nuh tufanı, Eyüp peygamber gibi figürlerde barizlik kazanır.

buse isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are KapalıTüm Zamanlar GMT +4 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 08:47 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
porno izle bursa escort bursa escort bursa escort bahis güvenilir bahis illegal bahis bahis siteleri bahis siteleri canlı bahis sakarya escort sakarya escort pendik escort bayan tuzla escort gaziantep escort pendik escort