SanalBilge.NET  

Go Back   SanalBilge.NET > Eğitim > Eğitim Bölümleri > Tarih Ve İnkilap

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 11-05-2015, 09:41 PM   #1
Senior Member
 
Üyelik tarihi: Apr 2015
Mesajlar: 14.126
Standart Milli Güvenlik

Milli Güvenlik

Devletin, temel düzeni ve unsurları ile birilikte; varlığının ve bütünlüğünün, her türlü iç ve dış tehditllere karşı savunulması ve yükseltilmesine denir. Türkiyede millî güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin ülke korumasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı Bakanlar Kurulu sorumludur.
Millî Güvenlikte Üç Temel Konu;

1. Millî Güç

Bir devletin ulusal çıkarlarını korumak ve ulusal hedeflerini elde etmek için kullanabileceği maddi ve manevi unsurların bütünüdür.
Millî Gücü Oluşturan Unsurlar;

a. Politik Güç: Bir devletin yönetimde dayandığı esaslara denir.
b. Ekonomik Güç: Bir ülkenin ekonomik kaynaklarının millî amaçlar doğrultusunda kullanılmasıdır.
c. Askerî Güç: Ulusal politikaların uygulanması için silahlı askeri güç bulundurulmasıdır.
d. Psikolojik (Manevi)Güç: Ülkenin örf ve kültüründen gelen millî gücün uygulanmasında etkili olan faktördür.
e. Coğrafi Konum: Ülkenin bulunduğu yerin jeopolitik açıdan ülkeye kazandırdığı potansiyel güçtür. f. insan Gücü: Ülkede kullanılabilecek insan sayısıdır.
2. Silahlı Kuvvetler

Her türlü savaş durumunda,kendisine yönelik bir tehdidin bulunduğu herhangi bir bölgede belirlenen ülke politikasına uygun olarak savunmaya yetenekli olarak hazır bulundurulan kuvvettir. Türk Silahlı Kuvvetleri Teşkillatı Genel Kurmay Başkanlığı’na bağlı olarak;
 • Kara Kuvvetleri Komutanlığı
 • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
 • Hava Kuvvetleri Komutanlığı
 • Jandarma Genel Komutanlığı
 • Harp Akademileri Komutanlığı şeklinde örgütlenmiştir.
3. Sivil Savunma

Düşman saldırısına, doğal afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi, sivil halkın desteklenmesi ve cephe gerisindeki halkın moralinin korunması amacıyla her türlü önlemin silahsız olarak alınmasıdır.Milli Güvenlik Kurulu Millî güvenlikle ilgilli karar alınması ve koordinasyonda Bakanlar Kurulu’na danışmanlık etmekle görevlidir.
Görevi
Devletin millî güvenlik politikasının belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik kararların alınarak, koordinasyonunun sağlanması ile ilgili görüşleri Bakanlar Kurulu’na bildirmektir.
Millî Güvenlik Kurulu’nu Oluşturan Organlar Cumhurbaşkanının başkanlığında; başbakan, genel kurmay başkanı, millî savunma bakanı, içişleri ve dışişleri bakanları, kara-deniz ve hava kuvvetleri komutanları ve jandarma komutanının katılımıyla toplanır.
MGK cumhurbaşkanı katılamadığında başbakanın başkanlığında toplanır. Millî Güvenlik Kurulu Sekreterliği kurulun çalışabilmesi için gereken planları, koordinasyon ve idari faaliyetlleri yürütebilmesi için kurulmuştur.
Millî Amaca Yönelik İç ve Dış Tehditler

İç Tehditler

 • Millet ve vatanın bölünmezliğini tehlikeye sokabilecek düşünce ve hareketler
 • Irk, din ve mezhep ayrılıkları oluşturmak
 • Cumhuriyeti ve hukuk devletini cebren değiştirmek için teşkilatlanarak terör faalliyetlerinde bulunmak
 • Ekonomik ve sosyal olayları ve halkı devlete karşı kullanmak
Dış tehditler

 • Boğazlara sahip olmasından ve Orta Doğu petrollerine yakın bulunmasından kaynaklanan tehlikeler(jeopolotik konum)
 • Dünyadaki zengin ülkelerin Orta Doğu’ya yönelik emelleri
 • Komşu ülkelerde yaşanan sorunlar ve bu sorunların Türkiye’ye yansımaları
Jeopolitik Konum

Bir ülkenin bulunduğu coğrafi konumun o ülkenin politikası açısından taşıdığı önemdir. Ülkenin askerî, ekonomik ve sosyal değerleri zaman içerisinde
değişir veya yenilenir; ancak bulunduğu yer ve coğrafi yapısı değişmez.
NOT:Türkiye’nin Boğazlara sahip olması ve O rta Doğu’ya yakın olması dünya politikassında Türkiye’nin vazgeçilmez ülkeler arasında yer almasını sağlamaktadır. Askerlik Hakkında Temel Bilgiler Askerlik Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak amacıyla savaş sanatını öğrenmek ve gerektiğinde uygulama sorumluluğudur. Askeri Personellerİ;
Er:Rütbesiz asker.
Erbaş: Onbaşı veya çavuş rütbesinde olanlar.
Astsubay: Silahlı kuvvetlere katıllan astsubaydan kıdemli başçavuşa kadar olanlar.
Askerî öğrenci: Subay veya astsubay ihtiyacını karşılamak oı3* için okul ve- ya üniversitede okuyan öğrencilerdir.
Subay:Asteğmenden mareşale kadar olanlar.

Silahlı Kuvvetler

Silahlı kuvvetler, Muharip sınıflar
 • Muharip
 • Yardımcı olarak ikiye ayrılmıştır.
a. Kara Kuvvetleri

Muharip Sınıflar

Piyade, süvari, tank, topçu, istihkâm, muharebe, jandarma.
Yardımcı Sınıflar

Ulaştırma, levazım, harita, ordu donatım, personel, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, askerî hâkim, maliye, bando, öğretmen, teknisyen, sağlık, din işleri, sıhhiye teknisyeni.
b. Deniz Kuvvetleri

Muharip Sınıflar
Deniz piyade, deniz istihkâm, güverte, makine.
Yardımcı sınıflar
ikmal, hidrografi, ordu donatımı, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, yüksek mühendis, mühendis, askerî hâkim, maliye, öğretmen, bando, teknisyen, sağlık, sıhhiye teknisyeni, din işleri.
c. Hava Kuvvetleri

Muharip sınıflar
Pilot, seyrüsefer, hava, yer, piyade, istihkâm, muharebe, füze.
Yardımcı sınıflar
Ulaştırma, levazm, ordu donatım, personel, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, yüksek mühendis, mühendis, askeri hâkim, maliye, öğretmen, bando, teknisyen, sağlık , sıhhiyye teknisyen, din işleri.
Polis

Emniyet Genel Müdürlüğü içişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışır.
1. Siyasi görevi
Devletin ve milletin bölünmezliğine yönelik tehlikelere karşı önlem almak, istihbarat yapmak, bilgi toplamak, bu bilgileri yetkililere ulaştırmak, devlete yönelik bireysel ve örgütsel saldırılarda bulunanları yakalamak.
2. Adli görevi
işlenen suça yönelik kanıtları toplamak, suçluyu yakalamak, delilleri ve suçluyu yargı organlarına teslim etmek.
3. İdari görevi
Vatandaşların can, mal ve ırzını korumak, yardıma muhtaç olanlara yardım etmek, resmî geçit ve törenlerin güvenliğini sağlamak, yasal toplantı ve gösterilerin güvenliğini sağlamak, doğal afetlerde ve yangınlarda olay yerinde tedbir almak.
4. Trafikle ilgili görevi
 • Sürücü taşıtlarına tescil belgesi vermek
 • Trafik kazalarında yaralananlara yardım etmek
 • Şehiriçi ve şehirlerarası trafiği düzenlemek
 • Sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek
ÖRNEK: Aşağıdakilerden hangisi Türk ordusu ile ilgili doğru bir yargı değildir?
A) Kurucusu Büyük Hun Devleti Hakanı Tanrıkut Mete’dir.
B) Zaman içinde bazı değişikliklere uğrasa da özünü kaybetmemiştir.
C) Rütbeler bakımından dünyaya örnek olmuştur.
D) Günümüzde yürütmenin emrinde çalışmaktadır.
E) Sadece savaşçılığı ile ön plandadır.
ÇÖZÜM: A, B, C ve D seçenekleri ordumuz ile ilgili doğru yargılardır. Fakat Türk ordusu sadece savaşçılığı ile ilgili değil, teşkilatçılığı ve barışa önem vermesi ile de tanınır. Türk ordusunun barşa verdiği önem Bosna Hersek, Somali, Lübnan olgularında kendini belli etmektedir.
Yanıt E
Polisin Yetkileri

 • Suçluyu yakalama, suçlunun ilk ifadesini alma
 • Kişilerin üstünü ve eşyalarını arama
 • Halka açık yerleri gerektiğinde kapatma
 • Parmak izi ve fotoğraf alma
 • Film ve senaryoları kontrol etme
Bayrak — Sancak — Fors — Madalya

Bayrak

Milleti temsil eder. Şekli ve kullanılacağı yerler yasalarla belirtilmiştir.
 • Sabah 8’de göndere çekillir, güneş batarken indirilir.
 • Millî bayramlarda evlere ve dükkanlara asılabilir.
Bayrak çekilen yerler,
 • TBMM
 • Polis karakolları
 • Jandarma karakolları
 • Deniz araçları
Bayrak çekilirken ve indirilirken;
 • Bayrak çabuk çekilir ve ağır indirilir.
 • Devlet yas ilan ettiğinde bayrak gönderin yarısına çekilir.
 • Türk bayrağı, diğer flama, özel bayraklar ve yabancı bandıralarla çekilirken daima sağda bulunur.
 • Özel yerlerde bayrağı çeken kişi, önce bayrağı selamlar sonra indirir.
 • Bayrak sökük, yırtık kirli bir hâlde bırakılamaz ve oturulacak yere serilemez.

Sancak

Sancak, silahlı kuvvetlerin onur timsalidir.
 • Sancak, devlet başkanı ile yabancı devlet başkanından başka kimseyi selamlamaz.
 • Sancak, geçerken mutlaka herkes cephe olarak sancağı ayakta selamlar.
 • Harpte düşmanın eline geçme hâli belirince komutan sancağı yok eder.

Resimdeki sancak, Çanakkale Savaşı’nda son erine kadar şehit olan Kahraman 57’nci Alay’ın sancağıdır. Hâlen Melbourne-Avusturalya müzesinde sergilenmekte olan sancağın tanıtım plâketinde şöyle yazmaktadır:
“Bu Alay Sancağı Gelibolu savaş alanından getirtilmiştir; ama esir edilmemiştir. Türk Ordusu’nun geleneklerine göre bir alayın sancağı, alayın son eri ölmeden teslim edilemez. Bu sancak, sonuncu muhafızın da altında ölü olarak yattığı bir ağacın dalına asılı olarak bulunmuştur. Kahramanlık timsali olarak karşınızda duran bu Türk Alayı Sancağını selamlamadan geçmeyin.”
Bayrak v e Sancak A rasındaki Farklar y Bayrak; Türk Devleti’ni, sancak Silahlı Kuvvetleri temsil eder.
 • Bayrak kanunla tespit edilen oranlara uyularak her ebatta yapılabilir, sancak standart büyüklüktedir.
 • Bayrak, hiç kimseyi selamlamaz; sancak ise devlet başkanını ve yabancı devlet başkanlarını selamlar.
 • Bayrağın yerinden alınıp konması özenle, sancağınki ise törenle olur.
Fors

Kuruluşa göre tabi olduğu emir ve komuta kademelerini belirten ölçü, renk ve şekillerde yapılan sembollerdir. Forslar aşağıdaki durumlarda kullanılır:
 • Bütün forslar yünlü kumaştan iki taraflı olarak, yönetmeliklerdeki ölçülerde, renk ve şekillerde yapılır. Forsun üzerinde yazı, rakam ve tarih bulunmaz.
 • Oto forsları, komutan araçta bulunduğu sürece asılı kalır.
 • Komutan olmayan general ve amirallerin araçlarında sadece rütbe plakası bulunur bu araçlara fors takılmaz.
ÖRNEK: Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlar aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A) Türkiye Cumhuriyeti’ni
B) Tarih boyunca Kurulan Türk devletlerini
C) TBMM’yi
D) Genelkurmay Başkanlığını
E) Bakanlar Kurulunu
ÇÖZÜM: Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan 16 yıldız tarih boyunca
kurulan büyük Türk devletlerini simgeler.
Yanıt B
ÖRNEK:Aşağıdakilerden hangisi Türk bayrağının kullanışını belirleyen esaslardan biri değildir?
A) Gönderene çabuk çekilir, yavaş indirilir.
B) Gönderden genel olarak gün batarken indirilir.
C) Evlere ve dükkânlara yalnız millî bayramlarda asılır.
D) Okulllarda göndere her gün çekilir.
E) Resmî yerlerde törenle çekilir.
1987 ÖSS
ÇÖZÜM: Türk bayrağı okullarda her gün değil, sadece cuma günleri
göndere çekilir.
Yanıt D
buse isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are KapalıTüm Zamanlar GMT +4 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 03:16 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
karşıyaka escort bursa escort bursa escort bahis güvenilir bahis illegal bahis bahis siteleri bahis siteleri canlı bahis tuzla escort seks hikayeleri gaziantep escort bayrampaşa escort gaziantep escort malatya escort kayseri escort eryaman escort pendik escort tuzla escort kartal escort kurtköy escort kızılay escort kayseri escort seks filmi izle halkalı escort avcılar escort ankara escort mersin escort etlik escort sincan escort kızılay escort rus escort mersin escort